Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Pisinisi Foú Koloa Fakalotofonua

Na’e to e fakahoko ‘i he ‘aho ni ‘a e polokalama tokoni ‘a e Potungaue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika ‘o fakataumu’a ia ki he ngaahi pisinisi ‘oku nau ngaohi pe fo’u koloa fakaloto fonua (Tongan made products).

Ko e ngaahi sekitoa kehekehe ‘o kau ai e pisinisi ta’o ma, ta’o keke, tuitui, ngaohi naunau fale (furniture), ta falani (screen printing) mo e ngaahi ‘elia kehekehe na’e filifili ‘e he Potungaue ni ‘o taa’i malie ai e toko 15 ‘i he tokoni ‘o e ‘aho ni.

Ko e toko 15 ko ‘eni na’e filifili ia hili ha ngaahi ako ‘a e BUY TONGA MADE na’e fakaafe ki tu’a ki he ngaahi pisinisi fo’u koloa fakaloto fonua pea mo e savea na’e fakahoko hili ‘a e ngaahi ako na’e fakahoko.

Na’e fuofua kamata ‘a e polokalama ni ‘i he 2018 pea ‘i he’ene a’u mai ki he ‘ahoni, kuo hanga ‘e he Potungaue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika ‘o tokoni’i pe fakaivia ha ngaahi pisinisi iiki ‘e 75.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *